O złości i gniewie można myśleć jako o silnych emocjach, które mogą być często postrzegane jako negatywne. W rzeczywistości mogą one stać się bardzo pozytywne i konstruktywne, gdy są właściwie zrozumiane i wyrażane. Mogą być bodźcem do działania i motywować nas do zmiany, obrony własnych granic lub zmiany sytuacji na lepsze. Gniew może być także oznaką głębokiej pasji i zaangażowania w to, co dla nas ważne. Jest to energia, która może być skierowana na konstruktywne cele.

Gdy umiemy odpowiednio zarządzać złością i gniewem, mogą one przyczynić się do lepszego zrozumienia siebie i innych oraz do budowania zdrowszych relacji. Wyrażając te emocje w odpowiedni sposób, możemy przezwyciężać konflikty, budować więzi oparte na szczerości i autentyczności oraz rozwijać umiejętność empatii i zrozumienia.

Zapraszamy Cię na warsztat prowadzony metodą BBTRS® – BioDynamic Breathwork i Trauma Release System®, gdzie będziemy eksplorować język naszego ciała poprzez oddech, ruch, dźwięk, dotyk, emocję i ciszę. Będzie to podróż do wnętrza siebie, aby odkryć swoją własną mądrość ciała i uwolnić potencjał, który tkwi w naszych głębinach.


   Data: 21 kwietnia 2024
   Miejsce: Studio RaMaDaSa ul. Płatnicza 72
  Cena: 200 PLN - uwaga warsztat jest kameralny, max 10 osób, więc decyduje kolejność zapisów

   RSVP 
e-mail: aisha@alchemicalflow.life


Mark Archerbody-based therapist specialising in Biodynamic Breathwork and Trauma Release System. Mark's unique approach is shaped by a diverse range of therapeutic modalities, including Internal Family Systems, Clean Language, and Bioenergetics. In his practice, Mark seamlessly integrates these powerful tools to create a holistic and client-centered experience. His expertise allows him to meet clients at their individual starting points, facilitating a journey that harmoniously unites mind and body. With a commitment to empowering his clients, Mark guides them in uncovering and releasing the barriers that may be hindering their full life potential. Aisha Archer dedicated body-based therapist, certified Biodynamic Breath and Trauma Release System® (BBTRS®) practitioner, mentor, Seven Directions Breathwork® mentor and wisdom keeper. Her journey in holistic well-being led her to complete also the Academy of Systematic Kinesiology® in London but her most profound and transformative education unfolded through the journey of conquering her own mental and emotional challenges. It wasn't from textbooks or lectures but from dealing with self-doubt, fear, and tough times. Challenges appeared in every aspect of her life and in overcoming them, she found the doors to a deeper understanding of herself and the world.

FUTURE GATHERINGS